Er was eens… CRM

Marc TheveninDoor Marc Thévenin

L'histoire du CRM

Aaah, de goede oude tijd, toen iedereen tijd had om de tijd te nemen… NIETS DAARVAN! De 70-urige werkweek, geen betaalde vakanties, hardwerkende beroepen… Was het vroeger echt beter? De industriële revolutie en, meer recent, de IT-revolutie hebben alles veranderd voor vele beroepen, vooral op het gebied van klantenrelaties: sociale netwerken, CRM, enz. Al deze instrumenten stellen u thans in staat om reactief en proactief te zijn en te anticiperen op de markt. Ziet u uzelf vooruitgaan zonder dat alles?
Een blik op de geschiedenis van klantrelaties

In de jaren 70…

In tegenstelling tot transactionele marketing stelt relatiemarketing de klant centraal in de verkoopstrategie. Dit staat bekend als het “Know, Like, Trust”-principe van de klantopvolging om klanttevredenheid en dus klantentrouw te verwezenlijken.

De jaren 80…

Het was vooral een blik op de toekomst. Terwijl Back to the Future toeschouwers deed dromen, stelde de democratisering van de computer bedrijven in staat om zich te wagen aan beheersoftware en ontstonden de eerste databanken. Deze besparen tijd door werving en verkoop gemakkelijker te maken voor verkopers.

De jaren 90…

Bovenal markeren deze jaren de wens om het Nirvana te bereiken met deze nieuwe methodologie die eindelijk zijn naam heeft gevonden: Custumer Relationship Management. Wij zijn minder Grunge, ordelijker, dankzij de destijds ontwikkelde instrumenten voor gegevensopslag, die evenwel nog ver afstaan van die welke wij vandaag kennen.

Alles gaat sneller met het nieuwe millennium!

De oplossing: steeds betere prestaties dankzij de verschillende analyse-instrumenten van de CRM-software. Ook marketing wordt erin opgenomen met het oog op samenwerking.

Steeds verder…

De komst van slimme apparaten in de jaren 2010 zet uitgevers ertoe aan hun software opnieuw te bekijken in termen van mobiliteit. CRM is nu verbonden en sociaal, mobiel en toepassingsgericht. Het valt nog te bezien wat het volgende decennium zal brengen. Mooie verrassingen, daar zijn we zeker van

Vind je misschien ook leuk: