De 5 belangrijkste stappen voor een succesvol CRM-project

Marc TheveninDoor Marc Thévenin

Eudonet heeft op basis van zijn ervaring met klanten uit verschillende sectoren, van verschillende omvang en met verschillende verwachtingen en vereisten een projectmethodologie ingevoerd waardoor zijn software snel en efficiënt kan worden geïmplementeerd. Deze methode is gebaseerd op een verdeling van het project in 4 hoofdfasen: kadering en lancering van het project, functionele en technische specificaties, tests en ontvangsten, invoering van het instrument en veranderingsmanagement.
Naast deze projectfasering schetsen wij hieronder enkele stappen naar een succesvol CRM-project…

Het definiëren van duidelijke doelstellingen en de kadering van het project

De eerste stap is het nauwkeurig definiëren van de doelstellingen voor de implementatie van uw Eudonet-oplossing. Bijvoorbeeld: Eudonet moet ons in staat stellen om efficiënt te prospecteren door het aantal dagelijkse gesprekken met 10% te verhogen.

Voor Eudonet is het doel de toekomstige gebruikers een ergonomisch en eenvoudig hulpmiddel te bieden, met inachtneming van de door de projectsponsors intern vastgestelde beperkingen inzake kosten, kwaliteit en termijnen.

Nu de doelstellingen zijn vastgesteld en iedereen deze kent, moet het project worden gekaderd alvorens ermee van start te gaan. Tijdens deze fase maken onze teams en die van de klant afspraken over:

  • De volledige lijst van te treffen maatregelen
  • Vaststelling van de belangrijkste fasen van het project en combinatie van de middelen van de klant en die van Eudonet om te anticiperen op de werkbelasting
  • Te leveren prestaties: doelstellingen, formaat, inhoud
  • Projectdata – Project retroplanning
  • Risicofactoren en bijbehorende preventieve maatregelen

Marketing en voornaamste projectspelers

UPSTREAM COMMUNICATIE

Het succes van een project wordt met name afgemeten aan de mate waarin de gebruikers het nieuwe instrument daadwerkelijk gaan gebruiken. De teams van Eudonet raden u aan om toekomstige gebruikers zeer vroeg in kennis te stellen van de doelstellingen van het project, de keuze van de betreffende oplossing, de toekomstige gevolgen, enzovoort.

Daartoe worden startbijeenkomsten gehouden en wordt communicatiemateriaal verstrekt om toekomstige gebruikers warm te maken en belangstelling te wekken.

INFORMEREN IN DE LOOP VAN HET PROJECT

De keuze van projectsponsors en functionele en technische aanspreekpersonen is een sleutelfactor voor het succes van het project. Voor het beheer van het project en, meer bepaald, de functionele en technische specificaties, de tests en het opstarten van de productie, is het verstandig om te kiezen voor mensen met goede interpersoonlijke vaardigheden, een uitstekende kennis van het bedrijf en de interne processen en een zekere IT-vaardigheid.

Regelmatige bijeenkomsten tijdens de looptijd van het project helpen om een werkritme aan te houden en op grote schaal informatie uit te wisselen. Deze uitwisselingen moeten vervolgens worden verspreid via notulen of projectspecifieke e-mailsjablonen.

WARM MAKEN EN LATEN ONTWIKKELEN

Zodra het instrument is ingevoerd, moet intern een facilitator/beheerder worden aangewezen die zorgt voor het toezicht op en de ontwikkeling van het instrument.

Er moet een gepersonaliseerd opleidingsplan worden opgesteld waarbij de projectsponsors, de ontmoete aanspreekpersonen en de toekomstige facilitator(en) van het instrument worden betrokken.

Er wordt steeds een periode van veranderingsmanagement ingepland waarin thematische opleiding wordt gegeven en het instrument wordt aangepast aan meer specifieke behoeften en aan veranderingen in het bedrijf en in de organisatie.

De onmisbare instrumenten om het project uit te rollen

Om het succes van het Eudonet-project te garanderen stellen onze teams talrijke hulpmiddelen ter beschikking van de klant:

De volledige lijst van te treffen maatregelen

  • Gedeelde en in real time bijgewerkte projectplanning
  • Iteratieve methode ten aanzien van de instellingen – Onmiddellijke toegang tot het model
  • Database voor projectbewaking – EudoProject: map met projectteams, centralisatie van documenten, kwaliteitsbewaking, kennisdeling, enzovoort.
  • Projectteamforum (EudoForum) voor interactieve dialoog
  • Intelligent gegevensherstel – Plan voor gegevensherstel

Wilt u meer weten?

Ontdek onze speciale whitepaper “Het bestek voor een goed lopend project”.

Vind je misschien ook leuk: