Privacybeleid

6 april 2018

1. Bescherming van uw persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van de diensten die op haar websites, mobiele sites en mobiele toepassingen beschikbaar zijn kan Eudonet persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Eudonet Frankrijk is, net als Eudonet Canada, Eudonet Verenigd Koninkrijk, Eudonet België en Eudonet Zwitserland, toegewijd aan het eerbiedigen van de privacy van haar klanten, haar prospects en de bezoekers van haar websites, mobiele sites en mobiele applicaties. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toegankelijke diensten voldoet niet alleen aan de lokale wetgeving, maar tevens aan de bepalingen van de Franse gegevensbeschermingswet van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 27 april 2016 in het Publicatieblad is gepubliceerd en op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Met het oog op de correcte toepassing van deze regels heeft Eudonet een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) aangesteld. Deze functionaris is het voornaamste aanspreekpunt voor de Franse nationale commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés of CNIL).

Dit privacybeleid heeft betrekking op de toepasselijke informatiepraktijken van de websites die hierin zijn opgenomen, en in het bijzonder en.eudonet.com; www.eudonet.ca; xrm.eudonet.com/xrm/… gezamenlijk aangeduid als de “Eudonet-websites”.
De Eudonet-websites kunnen links naar andere websites bevatten. De informatiepraktijken en inhoud van deze websites zijn onderworpen aan de privacyverklaringen ervan. Eudonet raadt u aan om de privacyverklaringen van andere websites te lezen om hun informatiepraktijken te begrijpen.

2. Wat is het doel van de gegevens die door Eudonet kunnen worden verzameld?

De persoonsgegevens die u ons meedeelt op onze websites of wanneer u contact opneemt met Eudonet, worden voornamelijk gebruikt om aanvullende informatie te verkrijgen over onze Diensten, om u in te schrijven voor het gebruik van onze oplossingen of voor andere Diensten, om u in te schrijven voor een van onze evenementen, om klanten te werven, om klanten te binden of te animeren, om commerciële informatie te verstrekken, om enquêtes te houden, om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen en om statistische studies uit te voeren.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om u te laten profiteren van alle diensten die op de websites of mobiele toepassingen van Eudonet beschikbaar zijn, namelijk het aanmaken van een gebruikersaccount, de e-nieuwsbrief, bijstand en klachten, beheer van loyaliteitsprogramma’s, enzovoort.

Uw gegevens kunnen ook worden geanalyseerd om onze informatie, kennisgevingen, aanbiedingen en andere diensten af te stemmen op uw interesses.

Uw gegevens kunnen ook worden verbeterd door bepaalde informatie te delen met geselecteerde zakelijke partners om onze kennis van uw interesses te verbeteren en om ons in staat te stellen aanbiedingen en andere vormen van gepersonaliseerde diensten naar u te versturen.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De gegevens die op de websites, mobiele sites en mobiele toepassingen van Eudonet worden verzameld, of wanneer u contact hebt met Eudonet, kunnen in het kader van de uitvoering van alle of een deel van de hierboven vermelde diensten worden meegedeeld aan het bevoegde personeel van Eudonet of aan zijn dienstverleners.

Eudonet kan klant- of prospectgegevens met zijn filialen delen voor samenwerkingsdoeleinden. Eudonet kan het bijvoorbeeld nodig achten om Klantgegevens te delen als onderdeel van haar relatiebeheer.

Eudonet eist van haar dienstverleners dat zij strikte maatregelen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming toepassen.

4. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op toegang tot, rectificatie van, wissing van of bezwaar tegen gegevens die op u betrekking hebben. Deze rechten kunnen per post worden uitgeoefend op het volgende adres Eudonet – Délégué à la Protection des Données (Functionaris voor gegevensbescherming) – 11, Avenue Dubonnet – 92400 Courbevoie, Frankrijk.

Voor bepaalde specifieke diensten kunnen deze rechten rechtstreeks online worden uitgeoefend (beheer van uw gebruikersrekening, bijstand en klachten, getrouwheidsprogramma, enz.)

Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst, kan uw gesprek worden opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, geschillen te voorkomen en kwaadwillige oproepen te vermijden. Indien u niet wenst te worden ingeschreven, dient u dit rechtstreeks aan de adviseur mee te delen.

Tenzij u bij het verzamelen van uw gegevens of op een later tijdstip bezwaar maakt, behoudt Eudonet zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om passende commerciële aanbiedingen naar u te sturen. Indien wettelijk vereist, worden uw gegevens alleen na uw uitdrukkelijke toestemming gebruikt voor elektronische werving. Dit laatste kan te allen tijde op verzoek worden herroepen.

Als u de elektronische nieuwsbrief van Eudonet niet langer per e-mail wilt ontvangen, kunt u klikken op de afmeldlink onderaan elk bericht.

In het geval van gedeeld gebruik van een computer of mobiele telefoon door meerdere personen of delegatie van actie, is het mogelijk dat de persoon/personen die zich voor onze nieuwsbrieven of evenementen heeft/hebben ingeschreven niet de persoon/personen is/zijn die de zoekopdracht en registratie op de Eudonet-sites heeft/hebben uitgevoerd. In dat geval kunt u uw recht op rectificatie, wissing of bezwaar ten aanzien van de u betreffende gegevens uitoefenen.

Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens is essentieel om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. U kunt natuurlijk uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van deze gegevens, maar dit kan het voor u onmogelijk maken om van deze diensten of voordelen te profiteren.

5. Cookies

Om de kwaliteit van de op haar websites aangeboden diensten voortdurend te verbeteren en om ervoor te zorgen dat deze aan uw verwachtingen voldoen, kan Eudonet gebruikmaken van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden waarmee uw eindapparaat wordt geïdentificeerd wanneer u verbinding maakt met een van onze diensten.

Door de websites, mobiele sites of mobiele toepassingen van Eudonet te bezoeken erkent u dat u op de hoogte bent van de informatie die u wordt verstrekt over het doel van elke actie om via elektronische transmissie toegang te krijgen tot informatie die reeds is opgeslagen in uw apparatuur (elektronische communicatieterminal) of om informatie naar deze apparatuur te schrijven (cookies), evenals van de middelen waarover u beschikt om hiertegen bezwaar te maken. U erkent dat de passende instelling van uw internetbrowser betekent dat u instemt met de implementatie en het gebruik van cookies.

De websites van Eudonet maken gebruik van 4 soorten cookies.

a. Cookies die essentieel zijn voor het gebruik van de website
Hiermee kunt u de belangrijkste functies van de Eudonet-websites gebruiken, zoals het aanvragen van informatie, een demonstratie, een test of toegang tot uw persoonlijke ruimte. Als u het gebruik van deze cookies uitschakelt, kunt u niet langer van deze functies profiteren.

Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens en de opgeslagen informatie kan niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

b. Cookies die nuttig zijn voor de werking of prestatie van de website

Dankzij prestatiecookies kunnen wij onze websites optimaliseren en eventuele technische problemen opsporen.
Hiermee kunnen wij informatie verzamelen over hoe u de Eudonet-websites gebruikt, zoals het aantal bezoeken per pagina, het aantal weergegeven foutmeldingen, de tijd die op een pagina wordt doorgebracht of het aantal klikken op een gedeelte van de website.
De opgeslagen informatie mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

c. Personalisatie-cookies

Personalisatie-cookies stellen ons in staat om uw keuzes en voorkeuren te onthouden. De opgeslagen gegevens zijn onder andere uw voorkeurstaal.

d. Advertentie-marketingcookies
Meetcookies

Met meetcookies kunnen wij de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes evalueren. In feite tellen en evalueren wij het aantal kliks op basis van onze reclame-investeringen.

Targeting-cookies

Targeting-cookies stellen ons in staat om de volgende aspecten van uw websitebezoek te kennen:

  • de inhoud van de pagina’s die u bezoekt,
  • de zoekopdrachten die u op onze sites uitvoert,
  • de pagina’s en websites die u mogelijk hebt bezocht net voordat u op de Eudonet-sites terechtkwam.

6. Links naar andere websites

Op verschillende pagina’s van de Eudonet-websites wordt u de mogelijkheid geboden om door te klikken naar andere websites van andere bedrijven. Wij raden u aan om het beleid van deze niet door Eudonet beheerde websites betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens te lezen. De voorwaarden op deze websites kunnen namelijk verschillen van de door Eudonet gehanteerde voorwaarden. Eudonet is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze andere websites.

7. Openbare forums en getuigenissen van klanten

Eudonet-websites kunnen dashboards, blogs of discussieforums bevatten. Alle persoonsgegevens die u op een dergelijk forum verstrekt, kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door anderen die dergelijke forums bezoeken. Ze kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Eudonet is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u op deze forums openbaar maakt.

Eudonet publiceert een lijst van haar klanten en hun verschillende getuigenissen op haar websites, die informatie bevatten, zoals de functie en de naam van de betrokken klant. Alvorens deze lijsten en getuigenissen te publiceren, zorgt Eudonet ervoor dat de toestemming van elke klant wordt verkregen.

8. Wijzigingen

Eudonet behoudt zich het recht voor het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aan te passen. Wij raden u aan om de laatste versie van dit beleid regelmatig te controleren.