360 graden beeld van je leden     

360 graden beeld van je leden     

360 graden beeld van je leden     

360 graden beeld van je leden     

Duurzaam verbinden:
Samen sterker voor Goede doelen en Fondsenwervers

Ontdek met onze software STB Goede Doelen hoe je kunt verbinden met vrijwilligers, donateurs, collectanten en sponsors

Theresia Gerritsen

Theresia Gerritsen

Customer Success Manager

Deze fondsenwervers gebruiken van STB Goede Doelen van Eudonet

Collaborez efficacement

Werven en binden 

Vind en bind vrijwilligers, donateurs en sponsoren vanuit één geïntegreerde oplossing

Personnalisez Eudonet

Bouw aan een community

Verbind je vrijwilligers, donateurs, collectanten en sponsoren onderling

Connectez Eudonet

Support donor JourNEY

Werf donateurs, vereenvoudig het donatieproces en zorg voor terugkerende donaties

Geef jouw online fondsenwerving een boost met GiveXpert

De meest geavanceerde online applicatie voor jouw online donaties!

Gebeurt er iets in de wereld waar jij gelijk op in wilt kunnen spelen? Of ben je het beu dat je bij iedere wijziging steeds een webbouwer in moet schakelen, met de bijbehorende kosten? 

Met de nieuwste tool op het gebied van fondsenwerving op de Nederlandse markt GiveXpert ben jij zelf in charge als het gaat om jouw online donatieformulier(en)! Binnen een paar minuten heb jij een donatieformulier online staan, volledig naar jouw zin en in jouw eigen huisstijl en kunnen de donaties binnenstromen!

Vergroot de vrijgevigheid van donateurs

Moedig liefdadigheid aan door het donatieproces te vereenvoudigen. STB Goede Doelen bied je verschillende manieren om je donor journey flexibel in te richten. Zo kun je op het juiste moment anticiperen op het giftgedrag van jouw donateurs en sponsoren.

Vraag een demo aan

Eenmalige giften, langlopende toezeggingen, grote schenkingen, sponsoracties, responsverwerking van bankafschriften, automatische incasso's, afhandeling van storneringen en zelfs giften in natura. Alles kan worden geregistreerd en eventueel gekoppeld aan vervolgacties met STB Goede Doelen.

Vraag een demo aan

Verbeter je donateurswerving met de meest geavanceerde online mogelijkheden voor fondsenwerving.

Win nieuwe donateurs met peer-to-peer fondsenwerving. Werf online en mobiel dankzij krachtige en aanpasbare online donatieformulieren van STB Goede Doelen.

Vraag een demo aan

Met STB Goede Doelen heb je altijd alle giftinformatie beschikbaar op één plek.  Bovendien koppel je geefgedrag direct aan je bestedingsdoelen. Je hebt direct inzicht in alle opbrengsten en uitgaven. En dankzij dit 360°-beeld kun je volledig transparant zijn naar alle belanghebbenden.

Vraag een demo aan

Als fondsenwerver wil je uiteraard zoveel mogelijk donateurs tegelijkertijd via verschillende kanalen kunnen bereiken om daarmee je opbrengsten te vergroten. Of het nu gaat om bankoverschrijvingen, incasso's, QR-codes met betaalverzoek of betaallinks met betaalverzoek, STB Goede Doelen biedt volledige ondersteuning.

Vraag een demo aan

Stem werving van fondsen en besteding op elkaar af met Doelbesteding of Grant management

Met behulp van Doelbesteding richt je alle fasen van de aanvraag, de begroting, de beoordeling, de afhandeling tot aan de bewaking compleet en transparant in. Zo heb je altijd een duidelijk overzicht over de status en andere relevante gegevens van een aanvraag.

Vraag een demo aan

Met Doelbesteding controleer en monitor je of alle gelden effectief worden besteed aan de juiste doelen en heb je uitgebreide mogelijkheden voor  het bepalen en ondersteunen van rapportage- en evaluatiemomenten tot je beschikking.

Vraag een demo aan

Met Doelbesteding stel je begrotingen op en deel je deze vervolgens in naar budgetperioden. Ook kun je hier thema's en programma's aan verbinden. Op deze manier creëer je een volledig en duidelijk inzicht in onder meer de begrote en toegekende bedragen, de geplande en gerealiseerde betalingen, de terugbetalingen en de dividenden.

Vraag een demo aan

Doelbesteding bied de mogelijkheid om opbrengsten uit campagnes (naar evenredigheid) toe te wijzen aan 1 of meerdere subsidieaanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een televisiecampagne of wervingsactie die voor een specifiek doel plaatsvindt. Je koppelt daarbij de opbrengst letterlijk aan de aanvragen en bied dus volledige transparantie naar donateurs en sponsors.

Vraag een demo aan

Ondersteun mensen die jouw organisatie in hun testament willen opnemen

Met Nalatenschappen krijg je de beschikking over uitgebreide mogelijkheden om inzicht te krijgen in nalatenschappen. Je kunt de afwikkeling correct uitvoeren en gemaakte afspraken met betrokken partijen altijd volgen.

Vraag een demo aan

Met Nalatenschappen krijg je de beschikking over uitgebreide mogelijkheden om inzicht te krijgen in nalatenschappen. Je kunt de afwikkeling correct uitvoeren en gemaakte afspraken met betrokken partijen altijd volgen.

Vraag een demo aan

Zeker met Nalatenschappen is transparantie en zorgvuldigheid absolute noodzaak. Met behulp van de standaard rapportages maak je financiële details, dossierinformatie en gemaakte afspraken inzichtelijk.

Vraag een demo aan

Organiseer je landelijke collecte met Collectesuite

Met Collectesuite heb je een centraal systeem tot je beschikking dat de ruggengraat vormt voor de interne organisatie en voor de communicatie met organiserende en collecterende vrijwilligers, regio coördinatoren en andere stakeholders. Met andere woorden: de spin in het web voor je jaarlijkse huis-aan-huis collecte.

Vraag een demo aan

Met de webportaal oplossing Collecteweb bied je medewerkers en  vrijwilligers de mogelijkheid om de collecte per gebied te organiseren en zichtbaar te maken waar en door wie gecollecteerd gaat worden. Je kunt bijvoorbeeld regio's, afdrachtsgebieden/afdelingen en wijken/buurten definiëren, maar ook zelfs looproutes. Zo maak je de collecte voor alle betrokkenen inzichtelijk.

Vraag een demo aan

Veel vrijwilligers spannen zich ieder jaar weer in om jouw collecte tot een succes  te maken. Door real time inzicht te geven in de opbrengst per collectant, stimuleer je het spelelement. Daarnaast kun je de opbrengst per collectant ook verhogen, door naast contant geld , ook digitale vormen zoals QR-iDeal-code op je collectebussen aan te bieden aan donateurs.

Vraag een demo aan

In een tijd waarin het lastiger wordt om vrijwilligers te werven, is het nog meer dan voorheen van belang om het proces van het werven van vrijwilligers voor je collecte te optimaliseren. Met Collectemanager definieer de vacante looproutes en aantal benodigde vrijwilligers, zet wervingsverzoeken uit bij wervingsbureaus en registreer je de geworven kandidaten. Zo monitor je continu de voortgang in het wervingsproces.

Vraag een demo aan

Met behulp van Collectesuite heb je alle gegevens rondom je collecteproces centraal beschikbaar in 1 systeem. Met uitgebreide rapportagemogelijkheden maak je het succes ervan inzichtelijk voor medewerkers en vrijwilligers en heb je real time inzicht in de opbrengsten.

Vraag een demo aan

Succesverhaal: Utrechts Landschap

Groene missie, slimme systemen: het CRM-systeem STB Goede Doelen verrijkt Utrechts Landschap.

In het groene hart van Nederland, waar stad en natuur elkaar ontmoeten, zet Utrechts Landschap zich in voor een nobel doel: het behouden van natuur en cultureel erfgoed.

Er is een STB Goede Doelen pakket voor iedereen!

Dus zeker ook voor jouw missie

Essential

Ondersteunt alle aspecten van fondsenwerving 

vanaf 19€ per maand/ user*

Het meest gebruikt

Professional

Ondersteunt alle aspecten van fondsenwerving in combinatie met grant management

vanaf 49€ per maand/ user*

Premium

De complete oplossing voor fondsenwerving,  grant management (doelbesteding) in combinatie met nalatenschappen en collecte

vanaf 79€ per maand/ user*

* Het SaaS-abonnement wordt jaarlijks gefactureerd, met een minimum van 495 euro per maand (exclusief BTW).

 

Wij leren jou graag beter kennen

Wil je meer informatie? Heb je specifieke vragen? Onze medewerkers helpen je graag bij.

Alles wat je altijd al wilde vragen over CRM voor Goede Doelen

In het kort: een allesomvattende oplossing voor het organiseren en structureren van fondsenwervende activiteiten door goede doelen, stichtingen en organisaties die zich met deze activiteiten bezig houden.

Of met andere woorden: een standaard CRM software oplossing die speciaal voor dit soort organisaties wordt ontwikkeld en onderhouden in nauwe samenwerking met de gebruikers in de vorm van actieve gebruikersgroepen.

STB Goede Doelen biedt je uitgebreide mogelijkheden en ondersteuning op het gebied van:

 • Beheer van contactgegevens van vrijwilligers, wetenschappers, donateurs, partners en andere belanghebbenden
 • Beheer van wervingscampagnes, nalatenschappen, legaten en collectes
 • Contactmomenten en events registreren
 • 360° beeld over campagnes maar ook inzicht in individueel giftgedrag
 • Beheer van bestedingen
 • Centralisatie van al je werkprocessen

Om de belangen van je donateurs, vrijwilligers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te behartigen, moet je als organisatie kunnen rekenen op een betrouwbaar CRM dat specifiek voor goede doelen en fondsenwervende organisaties is gemaakt.

De juiste CRM-oplossing voor een organisatie:

 • Biedt functionaliteiten die specifiek gericht zijn op de diverse fondsenwervende activiteiten
 • Stelt de medewerkers in staat om op eenvoudige wijze contactgegevens vast te leggen (vrijwilligers, wetenschappers, donateurs, partners, …)
 • Ondersteunt de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het werven van donateurs, het organiseren van de collecte, het opstellen van peer-to-peer campagnes (GiveXpert), en vastleggen van nalatenschappen en legaten
 • Stelt bureaumedewerkers in staat om kennis te delen met hun donateurs en vrijwilligers en andere belanghebbenden
 • Stelt een organisatie in staat om belanghebbenden te binden en te boeien, door belangen te behartigen, advies diensten te verlenen, te innoveren door kennis te delen, data te verzamelen en te delen

Generieke CRM oplossingen bieden deze mogelijkheden veelal niet. Kies daarom voor de complete brancheoplossing, STB Goede Doelen.

Uiteraard behoren relatiebeheer en het vastleggen van contactmomenten tot de mogelijkheden binnen een CRM oplossing. Met de volgende functionaliteiten onderscheiden de gebruikers van STB Goede Doelen zich dagelijks van andere organisaties:

 • Beheer van persoons- en organisatiegegevens van alle belanghebbenden
 • Beheer van wervingscampagnes voor donateurs, vastlegging van nalatenschappen en legaten, organisatie van de collecte tot en met het beheren van de bestedingen
 • Beheer van communicatie via meerdere kanalen met vrijwilligers, donateurs, partners, sponsoren en andere belanghebbenden
 • Beschikbaar stellen van peer-to-peer wervingscampagnes door de inzet van GiveXpert
 • Het faciliteren van een Community Platform waar ook potentiële vrijwilligers en donateurs aan kunnen deelnemen door de inzet van Netanswer

Daarnaast zijn er nog vele andere functionaliteiten waarmee STB Goede Doelen zich onderscheidt.

Bij de implementatie van een CRM-systeem komt veel kijken. Gedurende enkele maanden werken gebruikers en softwareleverancier intensief samen. Ook hier geldt: een goede voorbereiding is het halve werk.

Dus het opstellen van een gedegen plan vergroot de kans op succes aanzienlijk. Binnen Eudonet onderscheiden wij verschillende methodes voor implementatie van een CRM-systeem. De keuze voor de methode die bij jouw organisatie past, hangt af van verschillende factoren.

Bij het opstarten van een CRM implementatie voor je organisatie moet je in ieder geval het volgende doen:

 • Definieer de belangrijkste doelstellingen voor de organisatie van de implementatie van het nieuwe CRM. Oftewel, wat wil je bereiken en wanneer is de implementatie een succes?
 • Analyseer je huidige IT omgeving. Wat gaat er goed en wat gaat er minder? En hoe kun je migreren van de ene applicatie naar de andere?
 • Bepaal wie de belangrijkste betrokkenen zullen zijn vanuit je goede doelen of fondsenwervende organisatie. Wie gaan de kar trekken en zorgen dat de eindgebruikers het CRM systeem gaan adopteren? En wie mogen besluiten nemen?

Daarnaast zijn er uiteraard nog andere aspecten waar je rekening mee moet houden. Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Neem dan contact met ons op.

Vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier